Förstärkt finansinspektion

Skriftlig fråga 2007/08:327 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 22 november

Fråga

2007/08:327 Förstärkt finansinspektion

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Finansinspektionen beskrivs som en allt effektivare myndighet. Samarbetet med Ekobrottsmyndigheten, EBM, har utvecklats. FI har under året hittat 16 misstänkta fall av insiderbrott. Enligt gd är svenska FI en av de minsta sett till marknadens storlek, alltså sett till den marknad som myndigheten ska övervaka.

Vissa tillsynsuppgifter har FI i dag delegerat till börsen. Börsens eventuella nya utländska ägare är dock inte intresserade av att sköta dessa. FI har hos regeringen begärt en översyn av OMX:s roll som övervakare av börshandeln i syfte att krympa eller ta över den självreglering som i dag finns.

Hur avser statsrådet att stärka FI och övervakningen av börshandeln, inte minst mot bakgrund av marknadens storlek och den tilltänkta utförsäljningen av OMX?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2007-11-22 Inlämnad: 2007-11-22 Svar anmält: 2007-11-28 Besvarad: 2007-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)