förstärkt djurskydd

Skriftlig fråga 1998/99:454 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)
Fråga 1998/99:454 av Ann-Kristine Johansson (s) till jordbruksministern om förstärkt djurskydd

den 17 mars

 

I den senaste regeringsförklaringen angavs att djurskyddet skall stärkas. Bl.a. diskuteras därför inrättandet av en ny myndighet med särskilt ansvar för djurskyddsfrågor. En sådan myndighet skulle få det samlade ansvaret för djurskyddsfrågorna och i sina bedömningar och överväganden enbart kunna ta hänsyn till djurskyddsaspekter.

Särskilt aktuellt just nu är hur den framtida djurskyddstillsynen skall vara organiserad. Flera utredningar har konstaterat att djurskyddstillsynen inte fungerar tillfredsställande i dag.

Jag vill därför fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar jordbruksministern vidta för att djurskyddet skall stärkas?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-17 Anmäld: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-24
Svar på skriftlig fråga