förståndshandikappade på fängelse

Skriftlig fråga 2004/05:512 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 3 december

Fråga 2004/05:512

av Sonja Fransson (s) till justitieminister Thomas Bodström om förståndshandikappade på fängelse

På en tidigare fråga jag ställt till ministern om förståndshandikappade som döms till fängelse svarar ministern bland annat att Psykansvarskommittén i sitt betänkande har förslag på hur man kan lösa problematiken för personer med psykiskt störda personer, personer med autism och förståndshandikapp - att de i vissa fall kan frikännas från ansvar och i andra fall kan få ett speciellt slutet boende.

Det här är bra förslag som behöver påskyndas för att verkställas i framtiden.

Ministern nämner dock inget i svaret om vad som händer med de personer som är förståndshandikappade och som i dag finns på våra fängelser. Att dessa personer inte har ett speciellt slutet boende strider mot FN:s minimiregler för fångar och måste åtgärdas omedelbart.

Vad avser ministern att göra med anledning av att personer med förståndshandikapp i dag finns på våra fängelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-03 Anmäld: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-08 Svar anmält: 2004-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-08)