förståndshandikappade och fängelsestraff

Skriftlig fråga 2004/05:358 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 17 november

Fråga 2004/05:358

av Sonja Fransson (s) till justitieminister Thomas Bodström om förståndshandikappade och fängelsestraff

På sex år har 22 utvecklingsstörda dömts till fängelse, visar en undersökning som Svenska Dagbladet gjort. De har dömts till fängelse trots diagnoser som visat att de mentalt är som barn på låg- och mellanstadiet, två bedöms till och med vara i nivå med dagisbarn. Man har i undersökningen även hittat 35 långtidsdömda som är mentalt retarderade.

Om det verkligen ser ut på detta sätt rimmar det dåligt med svensk kriminalvård och mänskliga rättigheter. Det strider dessutom mot FN:s minimiregler för fångar, där det sägs att dessa fångar ska vårdas på speciella avdelningar.

Om man inte förstår vad man gjort och inte heller förstår vad straffet innebär är det inte rätt att finnas på ett fängelse. Dessa fångar riskerar att både bli utfrusna och utnyttjas för att de inte förstår reglerna. Ibland tvingas man dessutom isolera dem för att de annars kan utsättas för livsfara.

Detta är oacceptabelt och jag vill därför fråga ministern:

Vad avser ministern att göra för att kriminella personer som är förståndshandikappade och i praktiken barn inte sätts i fängelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-11-17 Anmäld: 2004-11-17 Besvarad: 2004-11-24 Svar anmält: 2004-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-11-24)