Försörjningsstöd och arbetslöshet

Skriftlig fråga 2008/09:1170 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 25 augusti

Fråga

2008/09:1170 Försörjningsstöd och arbetslöshet

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

På regeringens hemsida under statsrådets ansvarsområde kan följande läsas: Socialtjänstpolitik handlar om insatser för att förbättra för de mest utsatta grupperna i samhället, till exempel kvinnor och män med behov av ekonomiskt bistånd.

Formuleringen kan lätt föra tanken till en gammeldags och moraliserande syn på försörjningsstödet. Forskning torde för länge sedan påvisat att breda grupper av människor, som inte har sociala problem, någon gång i livet haft försörjningsstöd. Inte minst gäller detta ungdomar. I samband med ökad arbetslöshet växer också utbetalningen av försörjningsstöd, särskilt när arbetslöshetsförsäkringen försämrats och många tvingats lämnat a-kassorna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka fördomar och vanföreställningar om människor som uppbär försörjningsstöd och andra bidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-25 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-08 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-08)