försörjningsmöjligheterna för 20-24-åringar

Skriftlig fråga 1997/98:283 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:283 av Owe Hellberg (v) till arbetsmarknadsministern om försörjningsmöjligheterna för 20-24-åringar

Regeringen, och nu även riksdagen, har beslutat att från den 1 januari 1998 kan de kommuner som vill ta över ansvaret för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Efter högst 100 dagars arbetslöshet skall de unga erbjudas någon form av utbildning eller praktik med obligatoriskt deltagande. Beslutet innebär att man kräver att ungdomar i åldern 20-24 år skall delta i utbildning eller praktik, men inte ges möjlighet till egen försörjning eller boende.

Projekten ger inte rätt till studiemedel. Aktuella domar i Regeringsrätten visar att socialbidrag inte garanterat utbetalas. De ungdomar som inte kvalificerat sig inom arbetsmarknadsförsäkringarna får endast en ersättning om 1 967 kr per månad. För de flesta av deltagarna blir det oerhört svårt att klara egen försörjning, försörjningsansvar eller ett eget boende. Ungdomsbostadsbidraget är inte utformat för så låga inkomstnivåer. De flesta av ungdomarna kommer mot sin vilja att tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna vilket i praktiken urholkar myndighetsbegreppet.

Vänsterpartiet har insett problemen. Vi föreslår ett stöd som motsvarar socialbidragsnormen plus en stimulansersättning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Hur tänker ministern ändra villkoren inom arbetsmarknadsförsäkringen för att göra det möjligt för 20-24-åringar i den obligatoriska praktiken eller utbildningen att kunna ha ett eget boende och försörjning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-12-18 Besvarad: 1997-12-30 Anmäld: 1998-01-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga