Försörjningsberedskap och sårbarhetsanalys vid framtagande av livsmedelsstrategi

Skriftlig fråga 2014/15:704 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Vårt moderna samhälle är mycket sårbart och är mycket känsligt för störningar i till exempel elproduktion, kommunikationer (såväl fysiska som digitala) och inte minst i produktion och distribution av livsmedel.

Allt fler människor bor i dag i städerna, och där är produktionen av livsmedel av naturliga skäl låg, det vill säga livsmedel produceras många gånger långt ifrån där konsumtion sker.

Det finns i dag uppgifter om att livsmedelslagren räcker mellan tre dagar och en vecka.

En risk- och sårbarhetsanalys omfattande hela livsmedelskedjan från produktion till import, livsmedelsindustri, handel och distribution skulle behöva göras.

Beredskapslager behövs såväl av insatsmedel till jordbruket och processindustrin som av fossilt bränsle så länge beroendet är fortsatt stort

Utveckling av inhemsk produktion av förnybara drivmedel är nödvändig.

Det finns således, som jag ser det, många skäl att arbeta fram en försörjnings- och beredskapsanalys, och det skulle vara bra om dessa aspekter skulle ingå i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi.

Det har också framkommit frågor om detta vid de sammankomster om arbetet med en livsmedelsstrategi som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht medverkat i runt om i Sverige.

Därför vill jag ställa följande fråga:

 

Är statsrådet Sven-Erik Bucht beredd att arbeta för att involvera aspekter på försörjningsberedskap och på en sårbarhetsanalys i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-23 Överlämnad: 2015-06-23 Besvarad: 2015-07-08 Sista svarsdatum: 2015-07-08 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga