försöksverksamheten med lokal samverkan

Skriftlig fråga 1998/99:158 av Beiming, Cinnika (s)

Beiming, Cinnika (s)
Fråga 1998/99:158 av Cinnika Beiming (s) till näringsministern om försöksverksamheten med lokal samverkan

den 4 december

Försöksverksamhet med lokal samverkan påbörjades 1996 i ett antal kommuner. Syftet var att finna former för en ökad samverkan inom arbetsmarknadspolitiken mellan arbetsförmedlingarna och kommunerna. Försöksverksamheten skulle pågå t.o.m. 1997.

Därefter gjordes bedömningen att ett och ett halvt år var en alltför kort tidsperiod för att kunna dra säkra slutsatser av försöksverksamheten. Av den anledningen fick 19 kommuner rätt att förlänga den lokala samverkan under år 1998. Den utvärdering som pågår skall redovisas i mitten av nästa år.

I Södertälje, en av de 19 s.k. frikommunerna, så har samverkan mellan stat och kommun gett ett mycket positivt resultat när det gäller fler jobb. Genom det otraditionella samarbetet med ett nytt synsätt och nya metoder så har kommunen fått fler människor i arbete och studier. Insatserna är en mycket viktig del i vårt gemensamma arbete med att nå en halverad arbetslöshet år 2000.

Kommunernas framtida möjlighet till lokal samverkan beror naturligtvis på utvärderingsresultatet. Jag anser dock att de kommuner som i dag medverkar i försöksverksamheten skall ges möjlighet till fortsatt samverkan tills dess utvärderingen är redovisad.

Jag vill mot den här bakgrunden fråga näringsministern om regeringen avser att förlänga försöksverksamheten med lokal samverkan även under år 1999 för de berörda kommunerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-12-04 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga