Försöksverksamhet med undantag från kösystemet

Skriftlig fråga 2015/16:140 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Med tanke på den mycket stora utmaning som Sverige möter just nu med tillströmningen av flyktingar behöver alla hjälpa till så att barn och unga snabbt kan få en plats på förskola eller skola.

I en debattartikel nyligen (Aftonbladet den 8 oktober 2015) erbjöd sig Friskolornas riksförbund att kunna bidra i detta, men det skulle i så fall kräva en ändring i lagen då det gäller urvalskriterier och det öppenhetskrav som gäller för friskolor. För att snabbt kunna hantera detta föreslår därför Friskolornas riksförbund att det i vissa kommuner inrättas en försöksverksamhet, som skulle innebära att ett undantag från kösystemet kan införas för elever som nyligen kommit till Sverige.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin om ministern och regeringen är beredda att inrätta en försöksverksamhet och förordna om ett undantag då det gäller urvalskriterierna, i enlighet med vad Friskolornas riksförbund har föreslagit.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-14 Överlämnad: 2015-10-14 Anmäld: 2015-10-15 Svarsdatum: 2015-10-21 Sista svarsdatum: 2015-10-21
Svar på skriftlig fråga