Försöket med havdagar i Kattegatt

Skriftlig fråga 2007/08:17 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 25 september

Fråga

2007/08:17 Försöket med havdagar i Kattegatt

av Lars Tysklind (fp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det sedan länge efterlängtade och mycket angelägna försöket med havdagar, i stället för fiskekvoter, i Kattegatt tycks nu åter stoppas. Problemet är, av allt att döma, att EU-kommissionen inte vill släppa fram det av den rådgivande nämnden för Nordsjön föreslagna försöket i Kattegatt som ska ge de nödvändiga svaren på hur ett system med havdagar faller ut fångstmässigt.

För att försöket ska bli rättvisande kan man inte knyta det till kvoter. Det viktiga är att försöket genomförs under en avgränsad tid och sedan grundligt utvärderas. Inom framför allt blandfisket på västkusten har detta högsta prioritet.

Min uppfattning är att frågan åter måste lyftas upp centralt i EU-sammanhang.

Det vore högst olyckligt om inte en förändring kan komma till stånd från dagens kvotsystem, där stora mängder död fisk måste dumpas i havet, till ett system med havdagar där all fångst tas till vara. Det överensstämmer också med det politiska budskap som kommissionen själv presenterar om att reducera, helst förbjuda, utkast av fisk.

Det resursslöseri som dagens kvotsystem leder till gör alla till förlorare.

Vilka åtgärder är jordbruksministern beredd att vidta för att det mycket angelägna försöket med havdagar i Kattegatt kommer i gång så snart som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-25 Anmäld: 2007-09-26 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)