Försöket med havdagar i Kattegatt

Skriftlig fråga 2005/06:1578 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 10 maj

Fråga 2005/06:1578 av Lars Tysklind (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Försöket med havdagar i Kattegatt

Med stor tillfredsställelse kan man nu konstatera att ett försök med så kallade havdagar tycks kunna genomföras i Kattegatt. Av allt att döma kan just ett system med havdagar få slut på det stora utkast av fisk som dagens kvotsystem leder till. Dumpning av torsk kan inte få fortsätta. Det är rent slöseri med naturresurser.

Att starta ett sådant veteskapligt försök i Kattegatt är naturligt, inte minst med tanke på att EU-kommissionen kan genomföra försöket tillsammans med relativt få länder, Danmark, Sverige och Tyskland. Men vad händer sedan? Om försöket blir lyckat, vilket mycket talar för, hur snabbt kan systemet sedan appliceras i till exempel Skagerrak?

Det är viktigt att Sverige redan nu tar initiativ inom EU:s ram så att det tas fram en strategi för hur resultatet från Kattegattsförsöket med havdagar kan appliceras inom andra havsområden utan ytterligare fördröjning. Yrkesfiskarkåren kan inte bara leva på att det finns lösningar långt i framtiden.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att resultatet av försöket i Kattegatt ska kunna appliceras, utan fördröjning, inom andra havsområden, till exempel i Skagerrak?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-10 Anmäld: 2006-05-10 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)