Forsmarksincidenten

Skriftlig fråga 2005/06:1975 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 3 augusti

Fråga 2005/06:1975 av Åsa Torstensson (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Forsmarksincidenten

Efter incidenten i förra veckan vid kärnkraftverket i Forsmark har nu de ansvariga gått igenom säkerheten även vid de övriga kärnkraftverken. Det har nu lett till att två av de tre aggregaten i Oskarshamn är tagna ur bruk. Då en översyn nu sker av en av Ringhals reaktorer innebär detta nu att hälften av Sveriges kärnkraftsaggregat är avstängda.

Kärnkraften i Sverige står för en betydande del av vår elproduktion. Stängningen av aggregaten i Forsmark och Oskarshamn ger ett betydande avbräck i svensk elproduktion och hur länge uppehållen kommer att vara är i dagsläget osäkert. Incidenten i Forsmark och efterföljande avstängningar har skett under sommartid, då elförbrukningen i Sverige normalt är som lägst. Vad skulle en motsvarande incident få för effekt på den svenska energiförsörjningen i januari eller februari när elanvändningen är som högst i Sverige? Under vintermånaderna kan elanvändningen vara dubbelt så hög jämfört med i augusti.

Min fråga till ministern blir därför:

Har regeringen låtit utreda vad en motsvarande incident som den i Forsmark med avstängda reaktorer skulle få för konsekvenser vintertid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-03 Besvarad: 2006-08-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-15)