Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter

Skriftlig fråga 2007/08:455 av König Jerlmyr, Anna (m)

König Jerlmyr, Anna (m)

den 11 december

Fråga

2007/08:455 Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter

av Anna König Jerlmyr (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn är ett lovvärt initiativ som förhoppningsvis kan leda till en minskad svart marknad av arbetskraft. Det finns dock anledning till oro. Stora delar av de branscher som berörs av skattelättnaderna varnar nu för att konkurrensen riskerar att snedvridas mellan stora och mindre företag. Bakgrunden är finansministerns besked om att företag med upp till 250 anställda ska omfattas av skattelättnaderna. De nya reglerna riskerar att skapa inlåsningseffekter i form av att företag strax under 250 anställda troligtvis väljer att undvika nyanställningar, något som skulle motverka ambitionen att få fler i arbete.

Samtidigt kan det också innebära att restaurangföretag som drivs i franchiseform, som McDonalds restauranger, får skattelättnader, medan konkurrenter som hamburgerkedjan Max undantas desamma. Utöver detta finns det också en problematik kring att bemanningsföretags uthyrda personal inom de berörda branscherna inte skulle omfattas av skattelättnaderna, något som också riskerar att slå hårt mot bemanningsföretagens verksamhet. Det är av största vikt att de aktuella tjänstemarknaderna fortsatt får långsiktigt stabila och rättvisa spelregler samt att de föreslagna skattelättnaderna inte blir till det godas fiende.

Med anledning av detta vill jag fråga följande:

Hur avser statsrådet att undvika en snedvridning av konkurrensen i samband med de aviserade skattelättnaderna inom vissa tjänstesektorer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)