Förslag om hushållsnära tjänster

Skriftlig fråga 2006/07:1017 av Berliner, Agneta (fp)

Berliner, Agneta (fp)

den 13 april

Fråga

2006/07:1017 Förslag om hushållsnära tjänster

av Agneta Berliner (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 1 juli 2007 planeras den välkomna skattereduktion för hushållsnära tjänster att träda i kraft. Förslaget kommer med stor sannolikhet att leda till att många företag som är verksamma inom tjänstesektorn med inriktning mot hushållsnära tjänster kan nyanställa och erbjuda tjänster till många personer som på grund av dagens höga skattetryck hittills inte haft råd med denna avlastning i vardagen.

Det finns dock enligt min mening behov av vissa justeringar i det administrativa systemet för skattereduktionen. De företag som erbjuder hushållsnära tjänster som löneförmåner till sina anställda kommer med det föreslagna systemet inte att ges någon möjlighet till avdrag. Detta medför att denna typ av förmån, vilken utgör en stor del av dagens marknad för hushållsnära tjänster, inte längre kommer att vara attraktiv, vilket i sin tur riskerar att urholka den långsiktiga effekten av reformen. Den föreslagna modellen kräver också att de som nyttjar tjänsterna antingen ligger ute med skattereduktionen tills det blir dags att deklarera eller går igenom det onödigt krångliga systemet med jämkning för att kunna få del av skattereduktionen direkt. Enklare vore om skattereduktionen kunde fås exempelvis genom ett checksystem eller liknande där brukaren utan onödig byråkrati kunde tillgodogöra sig skattereduktionen redan då tjänsten betalas.

Min fråga till finansminister Anders Borg är sålunda:

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att framöver justera detaljer av teknisk eller administrativ karaktär i systemet för skattereduktion för hushållsnära tjänster, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)