Förskott av skadestånd till brottsoffer

Skriftlig fråga 2009/10:686 av Kihlström, Dan (kd)

Kihlström, Dan (kd)

den 29 mars

Fråga

2009/10:686 Förskott av skadestånd till brottsoffer

av Dan Kihlström (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Behovet av stöd och hjälp till brottsoffer är stort. Ett övergrepp drabbar inte heller enbart de direkt berörda. Barn och övriga anförvanter, arbetskamrater och vänner kan också påverkas. I FN:s deklaration om brottsoffers rättigheter från 1995 anges bland annat att offer för brott ska behandlas med respekt och medkänsla samt skyddas av rättsordningen. Vidare står att system ska skapas så att brottsoffren snabbt och enkelt får gottgörelse.

Människor som drabbats av brott ska erhålla all den kvalitativa och kvantitativa hjälp de behöver för att kunna återgå till ett normalt liv. En viktig aspekt är naturligtvis den ekonomiska. Det är principiellt viktigt att förövaren gottgör brottsoffret ekonomiskt för det lidande och den förlust som åsamkats. I många fall måste offren vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få ersättning.

Det finns dock många exempel på att brottsoffer som tilldöms skadestånd kan få ett lägre belopp utbetalt av Brottsoffermyndigheten. Det är inte rimligt att brottsoffret eller dess anhöriga ska riskera att återigen drabbas genom att inte få hela skadeståndsbeloppet utbetalt.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att se över möjligheten att staten förskotterar skadeståndet till brottsoffer eller anhöriga och tar över fordran på gärningsmannen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-29 Anmäld: 2010-04-01 Besvarad: 2010-04-08 Svar anmält: 2010-04-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-08)