Förskolechefers situation

Skriftlig fråga 2013/14:650 av Thomas Strand (S)

Thomas Strand (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska undersöka hur arbetssituationen för rektorer kan förändras. Syftet är att öka förutsättningarna för rektorernas arbete och att förbättra elevernas kunskapsresultat.

Dock är det så att förskolechefers situation inte ingår i utredningsuppdraget. Kritik har framförts mot att just förskolechefer exkluderas i detta uppdrag. Sveriges Skolledarförbund har till regeringen framfört en stark önskan om att även förskolechefers arbetssituation ska finnas med i kommittédirektiven. 

Har utbildningsministern för avsikt att komplettera kommittédirektiven i syfte att även förskolechefers arbetssituation ska bli föremål för utredning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-29 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga