Förskolans personalrekrytering

Skriftlig fråga 2007/08:1387 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 19 juni

Fråga

2007/08:1387 Förskolans personalrekrytering

av Peter Hultqvist (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Skolverket noterar i en rapport att det behövs nästan 3 600 nya förskollärare varje år fram till år 2012. Enligt Lärarförbundet är orsaken till det stora behovet av nyrekrytering låg lön, för stora barngrupper och arbetsvillkor som behöver förbättras. I förhållande till övriga lärargrupper så har förskollärare sämre villkor.

Mot bakgrund av förskolans oerhört viktiga roll så är detta allvarliga signaler. Det måste vara ett mycket tydligt mål att god kvalitet inom förskolan långsiktig ska garanteras. Därför är personalförsörjningen en mycket viktig framtidsfråga.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Skolverkets signaler om det stora behovet av nyrekrytering av förskollärare fram till år 2012?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-19 Anmäld: 2008-06-23 Besvarad: 2008-07-03 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-03)