Förskolans framtid

Skriftlig fråga 2006/07:1407 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1407 Förskolans framtid

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Skolminister Jan Björklund har tidigare aviserat en översyn av målen för förskolans läroplan. Men han har också markerat att svensk förskola fungerar bra. Jag tycker inte vi ska ta några revolutionära steg när det gäller svensk förskolas utveckling är ett direktcitat från Björklund.

Nu markerar utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen, c, att förskoleklassen är en lite konstig halvmesyr. Och att skolplikt bör gälla från sex års ålder. Kunskapsuppdraget ska förtydligas.

Självklart skapar detta spekulationer om att en tidigare skolstart också kommer att omvandla förskoleklassens verksamhet till en mer traditionell form av skolundervisning. Om så är fallet får det naturligtvis negativa effekter på gruppstorlekar och ekonomiska förutsättningar i övrigt. Sedan blir det naturligt att fråga sig om den aviserade översynen av läroplan för förskolan är inledningen på en process mot en skolifiering av förskolan i övrigt.

Med anledning av statsrådets tidigare besked och den senaste tidens uttalanden om skolstart vid sex års ålder vill jag fråga om statsrådet avser att stå fast vid de grundläggande intentionerna för läroplanen för förskolan och därmed inte inleda en skolifiering av förskolan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-07-05 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-05)