Forskningsprojekt på Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2010/11:456 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 15 april

Fråga

2010/11:456 Forskningsprojekt på Försäkringskassan

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för socialförsäkring planerar att genomföra ett forskningsprojekt som bygger på undersökning av hur enskilda handläggare på Försäkringskassan kan påverka sjukfrånvaron. De anställda förväntas svara på om de tycker att regelverket kring rehabiliteringskedjan är rättvist och om det är legitimt. Svaren från enskilda handläggare ska korsköras med sjukskrivningstiderna i deras ärenden.

För mig låter det snarare som en åsiktsregistrering än ett forskningsprojekt.

Avser statsrådet att med anledning av det anförda vidta några åtgärder när det gäller personalpolitiken för svensk statsförvaltning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-15 Besvarad: 2011-04-20 Svar anmält: 2011-04-21 Anmäld: 2011-04-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-20)