Forskningsanslagen till Högskolan Dalarna

Skriftlig fråga 2014/15:585 av Hans Unander (S)

Hans Unander (S)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Högskolan Dalarna är en av de högskolor som avseende tilldelat anslag missgynnas i Sverige. Högskolan Dalarna har ett mycket stort grundutbildningsuppdrag. Den erbjuder över 60 utbildningsprogram, varav 16 är på magisternivå, och 1 330 kurser. Trots detta får den en mycket begränsad del av det fasta forskningsanslaget jämfört med landets universitet.

Samtidigt som högskolan relativt sett utbildar fler får den inga ytterligare medel för att forskningsförankra sin utbildning. Underfinansieringen gör det svårare att bygga upp en starkare forskningsmöjlighet som kan konkurrera om de forskningsmedel som fördelas baserat på prestation.

Efterfrågan på Högskolan Dalarnas utbildningar är hög, och antalet förstahandssökande – med sökande både från länet och från andra delar av landet – till våren 2014 ökade med 25 procent till utbildningsprogrammen. Även om Högskolan Dalarna är en av de mindre högskolorna nationellt sett har den en oerhört stor betydelse för vårt län.

Min fråga till statsrådet är:

 

Vad avser statsrådet att göra när det gäller möjligheten att öka forskningsanknytningen av utbildningar vid mindre högskolor, och vad avser statsrådet att göra för att öka den del av högskolors forskningsmedel som är basanslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-28 Anmäld: 2015-05-29 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10
Svar på skriftlig fråga