forskningsanslag till Malmö högskola

Skriftlig fråga 2003/04:259 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 14 november

Fråga 2003/04:259

av Luciano Astudillo (s) till utbildningsminister Thomas Östros om forskningsanslag till Malmö högskola

De nya forskningsstrategierna för Malmö högskola överlämnas till regeringen i veckan. De kommer, tillsammans med forskningsstrategier från alla högskolor och universitet, ligga till grund för regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

Malmö högskola utmärker sig på flera sätt. Så många som 33 % av eleverna har arbetarbakgrund och 24 % har utländsk bakgrund. Denna statistik visar hur framgångsrik högskolan varit med sitt uttalade mål att minska den etniska och sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Ingen högskola i landet kan presentera bättre resultat på detta område.

Det framgår också av högskolans forskningsstrategier för åren 2005@2008 att högskolan vill skapa sju centra för flervetenskaplig forskning, bland annat för migration och etnicitet samt professionsforskning. Förutom det vill högskolan också bland annat få universitetsrättigheter eller ytterligare ett vetenskapsområde.

Strategin konstaterar att Malmö högskola i förhållande till grundutbildningen har de lägsta statsanslagen till forskning och forskarutbildning i landet.

Hur avser ministern att agera för att rätta till denna skeva fördelning av statsanlagen för forskning och forskarutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-11-14 Anmäld: 2003-11-14 Besvarad: 2003-11-26 Svar anmält: 2003-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-26)