Forskningsanläggningen ESS

Skriftlig fråga 2005/06:1990 av Lindblad, Lars (m)

Lindblad, Lars (m)

den 10 augusti

Fråga 2005/06:1990 av Lars Lindblad (m) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Forskningsanläggningen ESS

I medierna har det förekommit mycket oroande uppgifter och uttalanden från företrädare för Utbildningsdepartementet om regeringens engagemang för den forskningsanläggning som benämns ESS och som i projektplaneringen föreslagits placeras i Lund. Enligt uppgifter i massmedierna (Sydsvenskan den 7 augusti 2006, s. C2) har denna företrädare för departementet uttryckt att intresset för ESS skulle ha minskat och att det inte råder någon större brådska för regeringen att ta beslut om en avsiktsförklaring.

Allan Larssons utredning från sommaren 2005, Ds 2005:20 Ett svenskt värdskap för ESS, visar att det nu hastar med ett regeringsagerande. Han föreslog att regeringen skulle agera redan under 2005 för att få kraft i kandidaturen. Nu har ett år gått och regeringen har fortfarande inte fattat beslut.

Om detta är regeringens uppfattning riskerar det Lunds och Sveriges möjlighet att ta värdskapet för ESS-anläggningen. Projektledningen för ESS i Lund delar inte regeringens förmodade uppfattning om frågan utan anser att ett regeringsagerande brådskar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern följande:

När avser statsrådet att avge en avsiktsdeklaration om forskningsanläggningen ESS?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarad: 2006-08-22 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-22)