Forskningen om kvinnor i arbetslivet

Skriftlig fråga 2006/07:258 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 1 december

Fråga

2006/07:258 Forskningen om kvinnor i arbetslivet

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

Såväl arbetslivsforskningen som det mesta av medicinsk forskning har utförts på män i större omfattning än på kvinnor. Resultaten har dock ofta generaliserats till att gälla även kvinnor. Detta kan leda till felaktiga slutsatser. Kvinnor rapporterar flera arbetssjukdomar, medan männen står för 60 % av olycksfallen. Det är dock svårare för kvinnor att få skadorna godkända. De beslut Försäkringskassan tar grundar sig på tillgänglig forskning. I och med att forskningen fortfarande i stor utsträckning har utgått från manskroppar och manliga arbetsmiljöer har kvinnor mindre möjligheter att få arbetsskador medicinskt belagda.

Vid Arbetslivsinstitutet (ALI) i Umeå forskar och utbildar man om fysikaliska och kemiska arbetsmiljöfaktorer. Där försöker man fylla kunskapsluckorna och inte bara studera de traditionellt manliga arbetsmiljöerna. Pågående verksamhet i Umeå omfattar bland annat utveckling av mätmetoder, epidemiologiska studier, det vill säga att söka sjukdomsorsaker och riskfaktorer och därigenom förebygga sjukdom och ohälsa.

Den borgerliga regeringen vill lägga ned ALI vilket bland annat innebär att en mängd viktig forskning om kvinnors hälsa och arbetssjukdomar riskerar att upphöra.

Med anledning av detta vill jag fråga jämställdhetsministern:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att se till att den viktiga forskningen som ALI bedriver om kvinnor i arbetslivet kan fortsätta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-01 Anmäld: 2006-12-04 Besvarad: 2006-12-06 Svar anmält: 2006-12-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-06)