forskning om skador på ek

Skriftlig fråga 2000/01:345 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 5 december

Fråga 2000/01:345

av Krister Örnfjäder (s) till miljöminister Kjell Larsson om forskning om skador på ek

I ett projekt i Kalmar län har man studerat ekar äldre än 60 år. I t.ex. min egen hemkommun Västervik har man kunnat konstatera att uppemot en fjärdedel av alla ekar har skador. Det finns ännu värre exempel från länet. Också från andra län rapporteras skador. Detta är mycket oroande. Eken och eklandskapet är en omistlig del av det svenska landskapet och representerar även ett stort ekonomiskt värde. Skogsforskningen i Sverige gäller i stor utsträckning barrskog men bör nu också fokuseras på lövträden. Ett angeläget och hittills inte tillräckligt uppmärksammat område är då forskning om orsakerna till den kraftigt ökade förekomsten av skador på ek. Jag vill fråga miljöministern:

Vilka åtgärder är miljöministern beredd att vidta för att öka forskningen om orsakerna till skador på ek?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-12-05 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)