forskning om förnybara drivmedel

Skriftlig fråga 2000/01:1306 av Lundberg, Agneta (s)

Lundberg, Agneta (s)

den 28 maj

Fråga 2000/01:1306

av Agneta Lundberg (s) till miljöminister Kjell Larsson om forskning om förnybara drivmedel

Det globala intresset för förnybara och lokalt producerade drivmedel ökar snabbt. Det gäller i dag främst etanol, men även metanol och andra bioprodukter. Bakgrunden till behovet av förnybara drivmedel är given: Det finns ingen annan väg att gå om vi ska minska trafikens utsläpp av växthusgaser och det moderna industrisamhällets ensidiga beroende av bensin och diesel för transporter.

Inom EU förväntas kraftig ökning av transporter under de närmaste åren och i Kina är det officiella målet att varje familj bör ha tillgång till bil inom 15 år. Enligt FN förväntas den dagliga världsproduktionen av olja att öka från nuvarande 75 miljoner fat per dag till 125 miljoner fat per dag år 2020, där transportsektorn står för den största andelen av denna förväntade ökning.

Denna situation erbjuder en unik möjlighet för industriell utveckling och miljöpolitik i Sverige. Vi ligger långt framme när det gäller teknik för att utvinna etanol ur jordbruksgrödor och skogsråvara. Potentialen för en framtida svensk bioalkoholindustri är större än danskarnas lyckosamma satsning på vindkraft.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Kjell Larsson om regeringen har några planer för satsningar på grund- och applicerad forskning inom cellulosabaserad etanol, metanol och DME så att vi kan inta en ledande ställning inom detta område.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-30 Anmäld: 2001-06-06 Besvarad: 2001-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.