Försenade utbetalningar från a-kassorna

Skriftlig fråga 2008/09:1164 av Malmström, Louise (s)

Malmström, Louise (s)

den 20 augusti

Fråga

2008/09:1164 Försenade utbetalningar från a-kassorna

av Louise Malmström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I Norrköpings Tidningar kunde man tisdagen den 18 augusti läsa om Ingela som väntat åtta veckor och kan få vänta åtta veckor till på sin första a-kasseutbetalning. Direkt efter att hon slutade på sitt jobb på grund av arbetsbrist skickade hon in alla papper hon skulle till Alfakassan och arbetsgivaren skickade in hennes arbetsgivarintyg.

När hon efter nästan två månader utan besked kontaktade Alfakassan beklagade man bara det inträffade, förklarade att man inte haft tillräcklig beredskap och lämnade beskedet att det kan dröja ytterligare åtta veckor innan Ingela får sina pengar. Ingela kommer alltså inte att kunna betala sina räkningar på fyra månader, riskerar att vräkas och lär hinna få en rad betalningsanmärkningar.

Det kan inte vara rimligt att Ingela och andra som alltid betalat sin a-kasseavgift och skickat in allt man ska enligt konstens alla regler ska drabbas så allvarligt av Alfakassans långa handläggningstider. Det kan inte heller vara rimligt att det ska vara upp till kommunerna att genom försörjningsstöd lösa de akuta ekonomiska dilemman de hamnar i. I dag är inte a-kassornas handläggningstid reglerad i lag, även om kassorna har enats om att det normalt inte ska behöva ta mer än två veckor att fatta beslut när alla uppgifter kommit in. Men betyder det att a-kassorna kan dra hur länge som helst på sina besked utan att det får några som helst konsekvenser för dem?

Med anledning av vad som anförts vill jag fråga arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om, och i så fall hur, han avser att agera för att förhindra att situationen ovan upprepas för andra arbetslösa.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-20 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-03 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-03)