Försenade utbetalningar av stöd till jordbrukare

Skriftlig fråga 2009/10:320 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 10 december

Fråga

2009/10:320 Försenade utbetalningar av stöd till jordbrukare

av Krister Örnfjäder (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Utbetalningarna av miljöersättningar och gårdsstöd är kraftigt försenade till jordbrukarna. Förseningarna innebär en svår ekonomisk situation för många företagare, särskilt de mindre jordbruken.

Kalmar län är extra utsatt beroende på att mycket av marken är betesmarker. Lantbruksföretagen är en expansiv sektor och har gjort många stora investeringar de senaste åren. Detta innebär att många företag är beroende av att utbetalningarna av miljöersättningarna och gårdsstödet sker i tid då räntor och avbetalningar finns. Förseningar har förekommit tidigare, men i år är det värre än vanligt då utbetalningarna drar ut ännu längre i tid.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att utbetalningarna av miljöersättningarna och gårdsstödet ska ske så fort som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-10 Anmäld: 2009-12-10 Svar anmält: 2009-12-18 Besvarad: 2009-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-18)