Försenade utbetalningar av jordbruksstödet

Skriftlig fråga 2009/10:565 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 24 februari

Fråga

2009/10:565 Försenade utbetalningar av jordbruksstödet

av Krister Örnfjäder (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Utbetalningarna av miljöersättningar och gårdsstöd är, trots jordbruksministerns prioritering, fortfarande kraftigt försenade till jordbrukarna. Förseningarna innebär en svår ekonomisk situation för många företagare, särskilt de mindre jordbruken. I december ställde jag en fråga till jordbruksministern om de försenade utbetalningarna och fick då svar från ministern enligt följande: ”Det är oerhört angeläget att jordbrukarna får sina utbetalningar så tidigt som möjligt.” ”I somras lämnade Jordbruksverket en prognos om att hälften av lantbrukarna skulle få sina stöd och ersättningar efter årsskiftet. För mig var detta oacceptabelt och gemensamt har Jordbruksverket och länsstyrelserna vidtagit en rad åtgärder för att få ut stöden och ersättningarna så fort som möjligt. Jag har under hela detta arbete nära följt utvecklingen och kan nu se att Jordbruksverket kommer att kunna betala ut gårdsstöd i samma omfattning som under åren 2006–2008. För miljöersättningarna kommer de allra flesta, men inte alla, att få sina ersättningar utbetalda före jul.” ”Jag kommer även framöver att prioritera att utbetalningarna av stöd och ersättningar ska kunna ske så tidigt som möjligt.”

Jag kan konstatera att trots jordbruksministerns intresse och löften om att utbetalningarna till stor del skulle göras innan jul så finns det jordbrukare i Kalmar län som tvingas att låna till de löpande utgifterna på grund av att de ännu inte har fått jordbruksstödet utbetalat. Situationen betraktas som en katastrof för dem som är drabbade. Det finns exempel på att man har hamnat i en situation där avveckling av verksamheten och nedläggning av företaget är den enda utvägen ur dagens situation.

Kan jordbruksministern verka för en kraftigare prioritering så att utbetalningarna av jordbruksstöd och ersättningar sker omedelbart för att lösa den akuta situationen för de drabbade jordbrukarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-24 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-03 Svar anmält: 2010-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-03)