Försenade miljöersättningar

Skriftlig fråga 2014/15:701 av Anders Forsberg (SD)

Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

SAM 2015 har för lantbrukarna varit ett ovanligt stökigt år på grund av nya regler och försenad och ändrad information. Dessutom finns det en osäkerhet kring hur länsstyrelserna kommer att hantera en del av de uppenbara fel som upptäcks i den fortsatta stödadministrationen och vid kontroller, det vill säga fel som inte orsakar en sanktion.

Enligt uppgifter från Jordbruksverket finns det främst två områden där det fortsatt finns oklarheter:

1) Vägledningen för kontroll av ekologiska fokusarealer (EFA), vilket nu innebär att det finns möjlighet för lantbrukaren att kompensera ett eventuellt bortfall av EFA.

2) För obrukade fältkanter har informationen varit otydlig, och enligt Jordbruksverket är det 400–500 lantbrukare som ansökt om både miljöersättning och EFA för samma areal, vilket inte är tillåtet. Enligt uppgift ska man dock vara generösa i dessa fall.

Enligt uppgifter kommer utbetalningarna av gårdsstödet och förskottet för miljöersättningarna att komma under den senare delen av december medan kompensationsstödet och resten av miljöersättningarna kommer att utbetalas under kvartal 2 år 2016.

Det hela är väldigt olyckligt, och det finns även farhågor för konsekvenser för kommande utbetalningar framöver.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att mildra de effekter som införandet av det nya landsbygdsprogrammet medfört, och vad tänker statsrådet göra för att snabba på utbetalningarna av miljöersättningarna till lantbrukarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-23 Överlämnad: 2015-06-23 Besvarad: 2015-07-08 Sista svarsdatum: 2015-07-08 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga