Försenade löneutbetalningar

Skriftlig fråga 2011/12:231 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 december

Fråga

2011/12:231 Försenade löneutbetalningar

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I samband med tjänstgöring bland annat utomlands har personal inom Försvarsmakten konfronterats med problem med löneutbetalningarna. Problemen har handlat om sådant som att lön ej utbetalats på ordinarie tid, tillägg har fattats och stora fördröjningar har för den enskilde skapat en ekonomiskt ohållbar situation. För en tid sedan noterade Officersförbundet ett fyrtiotal tvister med Försvarsmakten av vilka huvuddelen var relaterade till just försenade löneutbetalningar. Problemen är väl kända inom både Försvarsmaktens ledning och Försvarsdepartementet. Inte minst med tanke på införandet av det nya personalförsörjningssystemet är det viktigt att denna fråga får en snabb och fungerande lösning.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att de redan kända bristerna i Försvarsmaktens lönesystem ska åtgärdas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-09 Anmäld: 2011-12-09 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)