Försenade EU-ersättningar

Skriftlig fråga 2016/17:431 av Anders Forsberg (SD)

Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Jordbruket bidrar med sysselsättning, trygg livsmedelsförsörjning och öppna kulturlandskap samt mycket av vår biologiska mångfald.

Svenska bönder verkar sedan 20 år på en gemensam europeisk marknad men då med nationella produktionsvillkor, oavsett om det rör sig om skatter, klimat eller regelsystem.

Det svenska jordbruket har inte råd att missgynnas i förhållande till våra europeiska konkurrentländer.

Därför är det av yttersta vikt att säkerställa att utbetalningar av miljöersättningar sker i god tid. Utgångspunkten måste alltid vara att förenkla bondens vardag och förstärka lönsamheten och konkurrenskraften i de gröna näringarna.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 föreslagit att Jordbruksverkets förvaltningsanslag ökas med 60 miljoner kronor per år 2017–2020 för att stärka de administrativa resurserna.

När det gäller EU-ersättningarna för 2015 har slutbetalningen av ca 150 miljoner kronor i miljöstöd fortfarande inte genomförts. Enligt Jordbruksverkets uppgifter kan slututbetalningen dröja ända till 2017.

Dessutom finns det ca 600 ärenden från 2015 som Jordbruksverket fortfarande inte har hanterat klart, och därmed har man inte kunnat betala ut stöden till de aktuella lantbrukarna.

Därför är min fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att genomföra för att säkerställa att 2015 års EU-ersättningar ska kunna betalas ut till de berörda lantbrukarna så snart som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-01 Överlämnad: 2016-12-05 Anmäld: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14
Svar på skriftlig fråga