Försenad verkställighet av riksdagsbeslut

Skriftlig fråga 2012/13:425 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 27 mars

Fråga

2012/13:425 Försenad verkställighet av riksdagsbeslut

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den 20 mars 2012 fattade riksdagen ett beslut kring F-skatt utifrån skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU17. I detta stod följande:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att en förutsättningslös utvärdering bör genomföras av de förändringar av näringsbegreppet som genomfördes den 1 januari 2009 i syfte att göra det möjligt för fler att få F-skatt. Utvärderingen ska gälla reformens effekter på skatteuppbörden, arbetsmarknaden, arbetstagarens ställning och företagandets villkor. Den ska bedrivas skyndsamt.

Av regeringens skrivelse 2012/13:75 framgår att regeringen först den 14 februari 2013, ett år efter riksdagens beslut och en månad innan en rapport om regeringens verkställighet av riksdagsbeslut publiceras, följer riksdagsbeslutet. Finansministerns nonchalans mot riksdagen är ställd bortom varje rimligt tvivel, en nonchalans som blir än mer uppenbar när ministern sedan försöker undvika en prickning genom att verkställa beslutet strax innan den nonchalanta hanteringen skulle bli uppenbar.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har finansministern försenat verkställigheten av riksdagens beslut om utvärdering av F-skatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-27 Anmäld: 2013-03-27 Besvarad: 2013-04-04 Svar anmält: 2013-04-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-04)