Försenad utredning om fjärrvärmen

Skriftlig fråga 2008/09:904 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 6 maj

Fråga

2008/09:904 Försenad utredning om fjärrvärmen

av Tomas Eneroth (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

När riksdagen behandlade förslaget till ny fjärrvärmelagstiftning under våren 2008 avstod riksdagsmajoriteten och regeringen tyvärr från möjligheten att införa prisprövning på fjärrvärmemarknaden. Detta skedde trots att samtliga aktörer såg prisprövning som en lämplig väg att stärka förtroendet för fjärrvärmen. Därmed missades en möjlighet att bidra till en fortsatt stark utveckling för fjärrvärmen, vilket ur klimat- och energisynpunkt bara kan beklagas.

Det är nu angeläget att inte ytterligare en väg att stärka fjärrvärmen missas – den som handlar om hur man genom tredjepartstillträde och sammankoppling av näten kan öka möjligheterna att tillvarata återvunnen energi och spillvärme, och sannolikt också öka konkurrensen på fjärrvärmemarknaden. Under utskottsbehandlingen för över ett år sedan markerades särskilt vikten av att regeringen skyndsamt tillsätter utredningen om tredjepartstillträde. Men trots att det gått över ett år sedan riksdagsbeslutet har utredningen ännu inte kommit i gång.

Min fråga till statsrådet blir därför:

När avser statsrådet att tillsätta en utredare om tredjepartstillträde?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-06 Anmäld: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-13 Svar anmält: 2009-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-13)