Försenad utbyggnad av E 6

Skriftlig fråga 2005/06:2116 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 8 september

Fråga 2005/06:2116 av Lars Tysklind (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Försenad utbyggnad av E 6

Vägverket har tidigare sagt sig kunna klara utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän till 2009/10 enligt de utfästelser som statsrådet tidigare gjort. En grundläggande förutsättning var dock att regeringen utan ytterligare fördröjning fattat ett beslut om vägavsnittet förbi världsarvet i Tanums kommun.

När regeringen nu har underkänt samtliga utredda förslag på sträckningen förändras förutsättningarna i grunden. Utbyggnaden förbi världsarvet har när det gäller regeringens tillåtlighetsprövning verkligen hamnat i långbänk. Utbyggnaden fördröjs enligt uppgift med mellan ett och ett halvt och två år.

Naturligtvis ska frågan lösas på ett bra sätt, där hänsyn tas till både världsarvet och naturvärden. Men det är inte acceptabelt att frågan inte kommer till ett avgörande utan återigen hamnar i en utredningsprocess som är omöjlig att överblicka i tid. Vägverket måste ju i princip börja om.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ytterligare förseningar undviks för full utbyggnad av E 6 till motorväg genom hela Bohuslän?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-08 Förfallen: 2006-09-20 Besvarad: 2006-09-22 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.