Försenad avveckling av försvarets övnings- och skjutfält och kommunal utveckling

Skriftlig fråga 2007/08:1081 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1081 Försenad avveckling av försvarets övnings- och skjutfält och kommunal utveckling

av Michael Hagberg (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Utvecklingen för kommuner och näringsliv där försvaret tidigare haft förbandsverksamhet med övnings- och skjutfält måste underlättas.

När Försvarsmakten inte längre är i behov av stora markområden på avvecklingsorterna måste de avyttras så att de blir tillgängliga för bostadsbyggen, handel och industriverksamheter.

Försvarsmakten skriver i årsredovisningen för 2007 att avvecklingstakten inte kommer att ge tidigare angivna besparingar till 2008. En arbetsgrupp, gemensam med Fortifikationsverket, har under 2007 slutfört ett helhetsbaserat program för avvecklingen av övnings- och skjutfälten på avvecklingsorterna. 

De berörda orterna förtjänar att få klara och tydliga besked då det påverkar deras utvecklingsmöjligheter.

Med anledning av den utdragna processen vill jag fråga försvarsministern vilka slutsatser som arbetsgruppen kommit fram till och vilka åtgärder försvarsministern avser att vidta för att öka avyttringstakten och ge kommunerna utvecklingsmöjligheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)