försämringar i arbetsmiljön

Skriftlig fråga 2000/01:317 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 29 november

Fråga 2000/01:317

av Tomas Eneroth (s) till statsrådet Mona Sahlin om försämringar i arbetsmiljön

På ett industriföretag i Växjö har företagsledningen föreslagit att återinföra raka enskilda ackordlöner. En löneform som avskaffades på denna arbetsplats för många år sedan, och som har försvunnit från nära på alla moderna industriföretag i Sverige. De anställda och de fackliga företrädarna protesterar givetvis, men företaget hänvisar till lönsamhetsproblem och tror att en återgång till ett lönesystem uppfunnet på 1800-talet ska förbättra produktionen.

Raka enskilda ackord är en löneform som påskyndar hets, stress och otrivsel i arbetslivet. Det är en löneform som bevisligen leder till ökade sjukskrivningar och arbetsrelaterade skador. När detta dessutom sker på ett företag som har en lång historik med omfattande långtidssjukskrivningar och arbetsskador m.m., finns det skäl att fundera över om de anställda, genom sina fackliga organisationer verkligen har tillräckliga instrument att föra sin talan. Väl medveten om att lönefrågor och arbetsorganistoriska frågor i huvudsak är ett ansvar för parterna på arbetsmarknaden, är jag ändå angelägen om att ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förhindra att svensk arbetsmarknad återgår till lönesystem och arbetsorganisationer som bevisligen leder till ökade sjukskrivningar och arbetsskador?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-11-29 Anmäld: 2000-12-05 Besvarad: 2000-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-06)