Försämrat omvärldsläge

Skriftlig fråga 2015/16:1445 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Under Socialdemokraternas dag i Almedalen medverkade statsminister Stefan Löfven i P1-morgon och fick bland annat svara på frågor om ett svenskt Natomedlemskap och Sveriges samarbete med Nato. Under sändningen diskuterades också Finlands hållning, vilken innebär att Finland säger nej till ett Natomedlemskap men om säkerhetsläget försämras kan det omprövas. Den svenska regeringen är i nuläget inte beredd att, som Finland, ompröva ett svenskt Natomedlemskap om säkerhetsläget förvärras ytterligare. På frågan vad Sverige gör om säkerhetsläget blir sämre svarar statsministern: Det är hypoteser. Vi menar att det bästa för Sverige och vår säkerhet är att vi inte går med i Nato därför att det skapar minst spänningar i vårt närområde. Och det är därför jag står upp för det.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

Vilken bakomliggande analys gör att statsministern på frågan om svenska åtgärder vid ett försämrat säkerhetsläge väljer att svara att det är hypoteser och vilka åtgärder ämnar statsministern vidta om säkerhetsläget de facto blir sämre?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-07-11 Överlämnad: 2016-07-12 Sista svarsdatum: 2016-07-26 Svarsdatum: 2016-08-15 Anmäld: 2016-08-25
Svar på skriftlig fråga