Försämrade utbildningsmöjligheter

Skriftlig fråga 2013/14:446 av Eneroth, Tomas (S)

Eneroth, Tomas (S)

den 24 februari

Fråga

2013/14:446 Försämrade utbildningsmöjligheter

av Tomas Eneroth (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sverige ska konkurrera med kvalitet och kompetens, inte med låga löner och okvalificerade arbeten. Detta har varit en väl fungerande strategi för Sverige under många decennier. Men under Björklunds tid som utbildningsminister har andelen ungdomar som får möjlighet att läsa vidare på högre utbildning minskat. På många lärosäten har man dessutom nyligen tvingats till ytterligare nedskärningar av antalet utbildningsplatser. Och för de studenter som har en utbildningsplats föreslår nu regeringen att studiebidraget sänks med 300 kronor i månaden. Min fråga till utbildningsministern blir därför:

På vilket sätt bidrar en mindre andel högskoleutbildade samt sämre studiebidrag till fler jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-24 Anmäld: 2014-02-25 Besvarad: 2014-03-05 Svar anmält: 2014-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-05)