Försämrad samhällsservice för företagarna och de boende i Hagfors

Skriftlig fråga 2012/13:599 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 18 juni

Fråga

2012/13:599 Försämrad samhällsservice för företagarna och de boende i Hagfors

av Lars Mejern Larsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Statens myndigheter och företag avvecklar alltmer av sin verksamhet ute i landet. Det berör framför allt de delar av landet som är mer glest befolkade. Posten AB tillhör denna grupp av företag som koncentrerar sin verksamhet till de större regionala orterna. Detta innebär längre resor för företagarna och de boende i Hagfors. Även Transportstyrelsen och polisen fattar beslut som innebär försämringar. När körkort och pass ska hämtas ut kan det numera bara ske på de större orterna, då de ska hämtas ut hos företagscenter eller hos närmaste polismyndighet i stället för hos Postens ombud.

Tillgång till arbete och bra bostäder är inte tillräckligt för att rekrytera personal och företag till glesbygdskommunerna. Försämrad samhällsservice är ett verkligt hot mot en levande landsbygd. Företagarna måste kunna bedriva sin verksamhet även om de väljer att etablera sig utanför storstadsområdena. Saknas tillgång till en bra och fungerande samhällsservice så minskar intresset att flytta ut i landet från tätorterna. Kommunerna måste kunna erbjuda arbete, bra bostäder och en fungerande service. Staten måste dra sitt strå till stacken för att hela landet ska leva. Staten måste se till helheten i stället för till den egna myndighetsutövningen. Kommunerna kan inte stå ensamma i detta.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att samhällsservicen även ska fungera i glesbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-18 Anmäld: 2013-06-18 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)