Försämrad kreditvärdighet efter kreditupplysning

Skriftlig fråga 2017/18:1169 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Vid samtliga fakturaköp eller lån tas i dag en kreditupplysning där ett externt företag samlar in och sammanställer information om individens lån och skulder. Verktyget i form av kreditupplysning har utgjort ett viktigt underlag där kundens betalningsförmåga betygsätts baserat på underliggande betalningsförpliktelser. På senare tid har däremot kreditupplysningen uppmärksammats på grund av dess negativa inverkan på en persons betalningsförmåga. Detta härrör från att varje upplysningsansökan, oberoende av om krediten kvitterades ut eller inte, kan reflekteras på individens betalningsförmåga, vilket i sin tur påverkar möjligheterna och villkoren för kreditköp och lån.

Detta är i synnerhet oroande vid bolåneansökningar och omförhandlingar av befintligt bolån, där kunder å ena sidan rekommenderas att söka lån hos olika banker, i syfte att få den lägsta räntan, men å andra sidan får försämrade kreditbetyg som ett resultat av att samtliga banker tar ut separata kreditupplysningar.

Slutligen resulterar detta i att kunden inte bara blir låst vid sin bank utan även får betala högre låneränta på grund av sin försämrade betalningsförmåga. Situationen är problematisk och direkt konkurrenshämmande eftersom personer tvingas vänta i ett år för att anmärkningen om en kreditupplysning ska tas bort.

Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Har statsrådet uppmärksammat ovan beskrivna problem i dagens system, och vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen i så fall att vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-10 Överlämnad: 2018-04-11 Anmäld: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18
Svar på skriftlig fråga