Försäljningen av Vin & Sprit och dess unika konstsamling

Skriftlig fråga 2007/08:1013 av Pagrotsky, Leif (s)

Pagrotsky, Leif (s)

den 27 mars

Fråga

2007/08:1013 Försäljningen av Vin & Sprit och dess unika konstsamling

av Leif Pagrotsky (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Det statliga bolaget Vin & Sprit AB har i sin ägo en unik samling av det sena 1900-talets konst, The Absolut Art Collection. Samlingen är en av de mest betydande i svensk ägo. Den består av mer än 800 verk och har visats på många av världens mest prestigefyllda gallerier och museer. Bland konstnärerna återfinns till exempel Andy Warhol, Ed Ruscha och Keith Haring. Flera svenska konstnärer har också medverkat, något som därigenom givit dem internationell spridning.

Med anledning av motion 2006/07:N347 uttalade en enig riksdag år 2007 att denna samling skulle kvarstå i statlig ägo även om bolaget säljs.

Enligt uppgifter i medierna är en försäljning av Vin & Sprit nu nära förestående.

Jag vill därför fråga kulturministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att The Absolut Art Collection kan tas emot, av exempelvis Moderna Museet, för att där vårdas och visas för allmänheten i Sverige och utomlands.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-27 Anmäld: 2008-03-27 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)