Försäljningen av Vin & Sprit och dess unika konstsamling

Skriftlig fråga 2007/08:1011 av Pagrotsky, Leif (s)

Pagrotsky, Leif (s)

den 27 mars

Fråga

2007/08:1011 Försäljningen av Vin & Sprit och dess unika konstsamling

av Leif Pagrotsky (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det statliga bolaget Vin & Sprit AB har i sin ägo en unik samling av det sena 1900-talets konst, The Absolut Art Collection. Samlingen är en av de mest betydande i svensk ägo.

Med anledning av motion 2006/07:N347 uttalade en enig riksdag år 2007 att denna samling skulle kvarstå i statlig ägo även om bolaget säljs.

Enligt uppgifter i medierna är en försäljning av Vin & Sprit nu nära förestående.

Jag vill därför fråga vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att Vin & Sprits unika konstsamling innan bolaget säljs överlåts till lämpligt statligt museum tillsammans med medel för att finansiera dess långsiktiga vård.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-27 Anmäld: 2008-03-27 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)