Försäljningen av Rakelsystemet

Skriftlig fråga 2011/12:549 av Lindestam, Åsa (S)

Lindestam, Åsa (S)

den 25 april

Fråga

2011/12:549 Försäljningen av Rakelsystemet

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick uppgiften för en tid sedan att vara försäljande enhet för Rakelsystemet till våra blåljusmyndigheter. Våra köpande myndigheter har olika prisuppgifter på kostnad dels beroende på deras storlek men även på hur många handenheter de köper. Rakels införande i hela landet bör nu vara i slutskedet. Systemet lovordas av användarna.

Försäljningen har varit svår då det innebär stora kostnader för köparna. Nu har prislistan förändrats till fördel för vissa myndigheter men till nackdel för andra. En förändrad prisbild kan motivera större inköp. Men försäljningen kan också avstanna om priset upplevs fel.

Min fråga till försvarsministern är om försäljningen går enligt plan så att hela Sverige har nödvändig täckning genom Rakel.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-25 Anmäld: 2012-04-25 Besvarad: 2012-05-02 Svar anmält: 2012-05-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-02)