Försäljning per telefon

Skriftlig fråga 2006/07:1408 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1408 Försäljning per telefon

av Göran Lindblad (m)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Det är många som drabbats av bedrägliga samtal från företag som försöker lura på icke ont anande personer abonnemang av diverse produkter. Genom att utlova varuprover inlockas personer i ekonomiska skulder för icke önskade försändelser. Processen att bestrida dessa avtal blir sedan tidsödande och krånglig. Sättet att arbeta är förkastligt och kan närmast betraktas som bedrägeri.

Jag har själv drabbats men målgruppen för dessa företag är troligen inte personer med resurser att försvara sig. Den här typen av bedrägerier drabbar hårdast dem som har svårast att föra sin talan, vilket gör frågan extra angelägen.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att denna typ av verksamhet inte ska kunna fortgå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-07-05 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-05)