Försäljning av Vectura

Skriftlig fråga 2012/13:637 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 3 juli

Fråga

2012/13:637 Försäljning av Vectura

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Regeringen och statsrådet har beslutat att sälja Vectura Consulting AB (Vectura) till Sweco AB (publ) (Sweco).

Sweco är en koncern bestående av ett antal teknikkonsultföretag med inriktning mot anläggnings- och byggnadskonstruktion, installationsteknik, arkitektur, infrastruktur, energi och miljö. Med 7 000–8 000 medarbetare uppges koncernen vara en av de stora aktörerna i Europa med lokal närvaro i tolv och bedrivande projektexport till ett åttiotal länder runt om i världen. Försäljningen stärker med andra ord inte konkurrensen på marknaden utan bidrar snarare till monopoliseringen.

I Sweco har Latour 22,7 procent av rösterna medan familjen Nordström har 34,5 procent. Tredje största ägare med 10,2 procent av rösterna i företaget är Stiftelsen J. Gust Richerts Minne som kontrolleras av Swecos företagsledning. Gustaf Douglas och hans familj är ägare av Latour. Familjerna Douglas och Nordström har även andra företagsverksamheter tillsammans. Douglas är en av Sveriges rikaste privatpersoner, känd moderat och ledare för insamlingar till partiet. Utöver ovan nämnda företag äger Latour också del i Academic Work som fick draghjälp av läx-RUT.

I försäljningen har också det ökända Carnegie och advokatfirman Vinge, känd från de så kallade Peru-uppläggen, medverkat.

Min fråga till statsrådet Peter Norman är:

Mot bakgrund av vilka fakta och argument säljs Vectura till Sweco?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-03 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)