Försäljning av Vattenfalls elnät

Skriftlig fråga 2009/10:180 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 11 november

Fråga

2009/10:180 Försäljning av Vattenfalls elnät

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I TV4:s nyhetssändning den 10 november framkommer uppgifter om att Vattenfall, som är ett av staten helägt bolag, planerar att sälja hela sitt elnät i Sverige. Elnätet ger elförsörjning till ca 850 000 hushåll och många företag i hela Sverige. Anledningen till att Vattenfall planerar att sälja elnätet är att bolaget vill kunna finansiera byggandet av kärnkraftverk i Storbritannien.

Vid tidigare debatter har företrädare för regeringen dementerat att hela eller delar av Vattenfall ska säljas under nuvarande mandatperiod. Det framgår inte av medieuppgifterna om Vattenfalls vd Lars Josefsson har fått regeringens mandat att agera eller om det är vd:s egen idé.

Enligt regeringsformen 9 kap. 9 § behöver regeringen riksdagens godkännande vid väsentliga ändringar av bolagets inriktning. Något sådant godkännande för Vattenfall har inte riksdagen gett regeringen.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Har näringsministern för avsikt att väsentligt förändra inriktningen för Vattenfall i syfte att sälja bolagets elnät?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-11 Anmäld: 2009-11-11 Besvarad: 2009-11-17 Svar anmält: 2009-11-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-17)