försäljning av tobak till minderåriga

Skriftlig fråga 1999/2000:842 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 18 april

Fråga 1999/2000:842

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till socialminister Lars Engqvist om försäljning av tobak till minderåriga

Att sälja tobak till minderåriga är straffbart och detta bör de flesta veta om, speciellt affärsinnehavarna.

För en klass i Ängelholm stod det snart klart att det var mycket vanligt att sälja tobak till minderåriga. Klassen som går på Kungsgårdsskolan har under en tid jobbat med en antitobakskampanj.

Bl.a. har eleverna gjort undersökningar som visar att nästan hälften av affärerna i Ängelholm säljer tobak till minderåriga. Undersökningen visade också att cirka hälften av eleverna på skolan visste var det var lättast att få tag på cigaretter.

Ängelholmseleverna har satt upp affischer i affärer och på anslagstavlor för att motverka tobaksförsäljning till barn. Motiven på affischerna är rökande barn. Eleverna valde att fotografera barn som rökte eftersom tobaksbolagen i sin marknadsföring ofta vänder sig till ungdomar. Eleverna tryckte också upp vykort som de skickade till politiker. Ängelholmselevernas undersökning bör tas på allvar. Situationen är med stor sannolikhet liknande i andra kommuner.

Därför vill jag fråga socialministern följande:

Vad avser socialministern vidta för åtgärder för att få bukt med de stora problemen vad gäller försäljning av tobak till minderåriga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-18 Anmäld: 2000-04-25 Besvarad: 2000-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-26)