Försäljning av statlig skog

Skriftlig fråga 2008/09:1057 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 23 juni

Fråga

2008/09:1057 Försäljning av statlig skog

av Hans Olsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

På initiativ av den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade riksdagen 2001 att staten, via Sveaskog, skulle bidra till att ge människor större möjlighet att stanna kvar på landsbygden genom att driva ett aktivt skogsbruk. I propositionen uttrycktes det att Sveaskog bör ha som inriktning att genom försäljning av mark till enskilda underlätta utkomstmöjligheterna och lokal utveckling i skogs- och landsbygd.

Sveaskogs styrelse beslutade året efter att utforma regler för försäljningen av skog för att uppnå riksdagens syfte. Dessa regler innebar att den som får köpa skog måste äga en lantbruks- eller skogsfastighet i den kommun där Sveaskog bjuder till försäljning. Det räcker således att äga skog i den kommun där skogen säljs. Den som köper behöver alltså inte bo på orten eller ens i kommunen.

Då skog har blivit alltmer av en kapitalplacering innebär upptrissade priser att det är svårt för till exempel en lokal lantbrukare att köpa skog, vilket annars skulle kunna innebära att lantbrukaren kan hålla i gång sin verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förtydliga direktiven till Sveaskog så att bolaget lever upp till riksdagens intentioner om en levande landsbygd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-23 Anmäld: 2009-06-23 Besvarad: 2009-07-02 Svar anmält: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-02)