försäljning av försvarsmateriel

Skriftlig fråga 2001/02:1385 av Tjernberg, Gunilla (kd)

Tjernberg, Gunilla (kd)

den 26 juni

Fråga 2001/02:1385

av Gunilla Tjernberg (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av försvarsmateriel

Hemvärnet behövs vid samhällsinsatser av varierande slag. Hemvärnet har i dag behov att modernisera sin materiel för att behålla sin personal och kunna arbeta på ett bra och effektivt sätt.

Exempel på materielbehov kan nämnas; terränggående fordon, sjukvårdsmateriel, modern sambandsteknik, bandvagnkok, förläggningmateriel m.m.

I tider av nedläggning av förband runt om i Sverige torde materielöverskottet kunna möjliggöra modernisering av hemvärnet i stället för att utförsäljning och destruktion av materiel genomförs.

Vad avser statsrådet att göra för att försvarsmateriel inte säljs ut eller förstörs, samtidigt som hemvärnet är i behov av samma typ av materiel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-26 Besvarad: 2002-07-03 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-03)