Försäljning av Färjerederiets varv

Skriftlig fråga 2012/13:9 av Lillemets, Annika (MP)

Lillemets, Annika (MP)

den 24 september

Fråga

2012/13:9 Försäljning av Färjerederiets varv

av Annika Lillemets (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vägfärjelederna är en kritisk del av det svenska vägnätet. Färjerederiet, som är en del av Trafikverket, är Sveriges största rederi och ett av landets största kollektivtrafikföretag. För att säkerställa att den för samhället nödvändiga färjedriften fungerar dygnet runt krävs underhåll och service av färjorna. Detta sköts av två varv inom rederiet. Där finns såväl nödvändig kapacitet som unik specialkompetens. Varven håller också ett reservdelslager som är anpassat till just färjedriftens behov.

Från att ha varit renodlade servicevarv för rederiets egna färjor har verksamheten mer och mer inriktats på att verka på en konkurrensutsatt marknad. De två varven är nu under försäljning. Enligt Trafikverkets hemsida motiveras detta med att myndigheten inte kan ”prioritera investeringar i varvsverksamheten” och att varven i sin nuvarande form därför inte kan fortsätta att erbjuda ”konkurrenskraftiga tjänster”.

”Trafikverkets färjerederi måste säkerställa att bra och prisvärda leveranser av underhåll till statens vägfärjor kan utföras även i framtiden”, konstaterar Trafikverket vidare. Om färjevarven tas över av ett eller flera vinstdrivande bolag riskerar vi att inte heller dessa prioriterar nödvändiga investeringar. Skulle ett privat monopol uppstå kan verksamheten inte bara bli svårare att styra, utan även dyrare för skattebetalarna.

Jag vill därför fråga statsrådet hur hon avser att agera för att säkerställa att service och underhåll av Trafikverkets färjor inte försämras och fördyras genom att varven säljs ut.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-24 Anmäld: 2012-09-27 Besvarad: 2012-10-02 Svar anmält: 2012-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-02)